SWTCCA

SWTCCA

Swedish Wudang Tai Chi Chuan Association

MEDLEMSAVGIFT

En årlig avgift tas ut för medlemsskap i SWTCCA.

Klubbar

- Fast avgift: 300kr + 20kr per tränande medlem


Fristående Medlem

- Fast avgift: 100kr


Betalning

Plusgiro: 14 27 69-9  |  Betalningsmottagare: Swedish Wudang Tai Chi Chuan Association

Senaste inbatlningsdag: 30/9 Meddelande: Ange vem/vilken klubb betalningen avser

DOKUMENT

ÅrsmöteCopyright @ All Rights Reserved