SWTCCA

MEDLEMSAVGIFT

En årlig avgift tas ut för medlemsskap i SWTCCA.

Klubbar

- 60 kr per medlem


Fristående Medlem

- 60 kr 


Betalning

Plusgiro: 14 27 69-9  |  Betalningsmottagare: Swedish Wudang Tai Chi Chuan Association

Senaste inbatlningsdag: 21/6 Meddelande: Ange vem/vilken klubb betalningen avser

DOKUMENT

Årsmötesprotokoll


Protokoll hittas här: Protokoll