Start

Välkommen till Swedish Wudang Tai Chi Chuan Asssociation!
SWTCCA fungerar som en paraplyorganisation för klubbar, instruktörer och utövare i Sverige av Wudang/Practical Tai Chi Chuan.


Mer information om medlemsskap hittar du under menyvalet "SWTCCA".


SWTCCA anslutna klubbar hittar du under menyvalet "Klubbar".


Har du frågor om SWTCCA?

Kontakta ordförande Mattias Nyrell: mattias@nyrell.se


AKTIVITETER

Sommarläger 2020


SWTCCA:s årliga sommarläger för instruktörer och alla som är intresserade eller nyfikna! På sommarlägret samlas deltagare från klubbar över hela Sverige.


Inbjudan till sommarläger nummer 22 kommer upp här tidig vår 2020.


Årsmöte 2020

Årsmötet hålls som vanligt i anslutning till sommarlägret.

Dagordningen skickas ut innan mötet men kan också läsas här under menyvalet "SWCCTA".